340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P8)

  • 12715 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với H2O ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Đáp án A

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 chọn A.

B, C và D không tác dụng với H2O ở cả nhiệt độ cao


Câu 3:

Cho muối ăn (NaCl) tác dụng với chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa?

Xem đáp án

Đáp án B

A, C và D không phản ứng  chọn B.

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓


Câu 5:

Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại kiềm, kiềm thổ và Al được điều chế bằng cách 

điện phân nóng chảy oxit, hidroxit và muối clorua tương ứng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận