340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P6)

  • 12099 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

Xem đáp án

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là Na.

2Na + 2H2O 2NaOH + H2


Câu 2:

Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Chất X là NaCl

2NaCl + 2H2O -> 2NaOH + Cl2 + H2


Câu 5:

Nguyên tử hay ion nào sau đây có số electron nhiểu hơn số proton?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Trong nguyên tử, số electron luôn bằng số proton.

Trong ion dương, số electron luôn bé hơn số proton.

Trong ion âm, số electron luôn lớn hơn số proton.

Vậy Cl- có số electron nhiều hơn số proton


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận