340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P11)

  • 12165 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phản ng hoá hc xy ra trong trường hp nào dưới đây không thuộc loi phn ng nhit nhôm?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sn xut bng phương pháp

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận