340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P4)

  • 12098 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

Xem đáp án

Đáp án B

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa nhôm và oxit của kim loại yếu hơn


Câu 4:

Thành phần chính của quặng  đolomit là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3  Hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận