340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P2)

  • 12163 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho dãy các kim loại sau: K, Ca, Mg, Fe, Cu. Số kim loại trong dãy có khả năng tác dụng với nước ở điều kiện thường là

Xem đáp án

Đáp án C

Các kim loại: K, Ca, Ba tác dụng với H2O ở đk thường => có 3 kim loại


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C đúng

D.Sai vì CaO phản ứng với HCl nên không thể làm khô HCl được

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

CaO + H2O → Ca(OH)2


Câu 3:

Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, CO2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Đáp án D

Các chất phản ứng với NaOH ở t0 thường là: NaHCO3; Al(OH)3; CO2; NH4Cl => có 4 chất


Câu 4:

Kim loại nào sau đây tác dụng rõ rệt với nước ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

+ Các kim loại kiềm tan tốt trong nước ở điều kiện thường.

+ Tính khử các nguyên tố thuộc nhóm IA tăng dần từ Li → Cs Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận


20:36 - 31/03/2020

đáp án cứ sai


20:36 - 31/03/2020

câu22


20:36 - 31/03/2020

giải 1 đường đáp án một nẻo


20:37 - 31/03/2020

có tâm đi ạ