340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P3)

  • 12164 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Chất nào sau đây không phải chất hữu cơ

Xem đáp án

Đáp án B

Chất không phải chất hữu cơ là Na2CO3


Câu 4:

Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời

Xem đáp án

Đáp án B

Chất làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời là Ca(OH)2

Vì nước cứng tạm thời chứa HCO3- nên  HCO3- + OH-  → H2O + CO32-

Ca2+  + CO32- → CaCO3

Mg2+  + CO32- → MgCO3


Câu 5:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi sang màu xanh

Xem đáp án

Đáp án B

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi sang màu xanh NaOH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận