Câu hỏi:

30/03/2020 4,601

Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4; -1). Tìm tọa độ của đỉnh D.

Trả lời:

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho vectơ a = (2; -2), vectơ b = (1; 4). Hãy phân tích vectơ c (5; 0) theo hai vectơ a và b.

Xem đáp án » 30/03/2020 3,009

Câu 2:

Tìm tọa độ của các vectơ sau:

Giải bài 3 trang 26 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Xem đáp án » 30/03/2020 1,543

Câu 3:

Các điểm A'(-4; 1), B'(2; 4), C'(2; -2) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' trùng nhau.

Xem đáp án » 30/03/2020 1,421

Câu 4:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(xo, yo).

a) Tìm tọa độ của điểm A đối xứng với M qua trục Ox;

b) Tìm tọa độ của điểm B đối xứng với M qua trục Oy;

c) Tìm tọa độ của điểm C đối xứng với M gốc O.

Xem đáp án » 30/03/2020 1,261

Câu 5:

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy phân tích vectơ OG theo ba vectơ OAOBOC. Từ đó hãy tính tọa độ điểm G theo tọa độ của A, B và C.

Xem đáp án » 30/03/2020 909

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »