Câu hỏi:

30/03/2020 733

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính:

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

Trả lời:

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

Vẽ hình bình hành ABDC, gọi H là giao điểm của AD và BC.

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

+ Hình bình hành ABDC có AB = AC ⇒ ABDC là hình thoi ⇒ AD ⊥ BC tại H.

+ H là trung điểm BC ⇒ BH = BC/2 = a/2.

+ ΔABH vuông tại H nên:

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

+ H là trung điểm AD ⇒ AD = 2. AH = a√3.

Giải bài 6 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ AB có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

Xem đáp án » 30/03/2020 7,109

Câu 2:

Tứ giác ABCD là hình gì nếu AB = DC và AB=DC

Xem đáp án » 30/03/2020 6,260

Câu 3:

Cho hai vectơ a và b đều khác vectơ 0. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a, Hai vecto cùng hướng thì cùng phương.

b, Hai vecto b và kb cùng phương.

c, Hai vecto a và (-2)a cùng hướng.

d) Hai vector ngược hướng với vector thứ ba khác vectơ 0 thì cùng phương.

Xem đáp án » 30/03/2020 4,048

Câu 4:

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:

Giải bài 5 trang 27 sgk Hình học 10 (Ôn tập chương 1) | Để học tốt Toán 10

Xem đáp án » 30/03/2020 1,921

Câu 5:

Cho tam giác OAB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm các số m, n sao cho:

Giải bài 8 trang 28 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Xem đáp án » 30/03/2020 1,657

Câu 6:

Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng minh rằng:

Giải bài 7 trang 28 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Xem đáp án » 30/03/2020 1,032

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »