Câu hỏi:

21/08/2019 67,696

Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nguội dư thu được 8,96 khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất

Trả lời:

Đáp án D

Hỗn hợp phản ứng với H2SO4 loãng dư chỉ có Fe phản ứng (vì Cu đứng sau H)

Hỗn hợp phản ứng với H2SO4 đặc nguội dư thì chỉ có Cu phản ứng (Fe bị thụ động)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,52g một kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là:

Xem đáp án » 21/08/2019 79,151

Câu 2:

Cho 7,28 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 2,912 lít H2 ở đktc. M là kim loại nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/08/2019 42,195

Câu 3:

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là :

Xem đáp án » 21/08/2019 36,526

Câu 4:

Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:

Xem đáp án » 20/08/2019 30,755

Câu 5:

Cho 12,45 gam hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành?

Xem đáp án » 20/08/2019 26,790

Bình luận


Bình luận

Takahaji Kenji
20:55 - 02/07/2020

Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng , dư thì thu được 3,36 lít khí ( đktc) . Mặt khác , cũng cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 11,2 lít SO2 ( đktc , sản phẩm khử duy nhất ) .
a. Tính giá trị m
b. Dẫn toàn bộ khí SO2 ở trên vào 400ml dung dịchKOH 3M được dung dịch A . Cho 200ml dung dịch BaCl2 1M vào dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »