Câu hỏi:

31/03/2020 4,228

Cho các phản ứng:

A+BFeCl3+Fe2(SO4)3D+AFe+ZnSO4

Chất B là gì?

Trả lời:

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét phương trình phản ứng:FeCl2+XFe+YFeCl3 . Hai chất X, Y lần lượt là:

Xem đáp án » 31/03/2020 7,932

Câu 2:

Cho m gam Fe tác dụng với Cl2 dư thu được m1 gam muối, còn nếu cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m2 gam muối. So sánh giá trị m1 và m2 ta có:

Xem đáp án » 31/03/2020 5,288

Câu 3:

Nguyên tử Fe có cấu hình electron: 1s22s22p63s23d64s2  Vậy nguyên tố Fe thuộc họ nào?

Xem đáp án » 31/03/2020 4,767

Câu 4:

Hỗn hợp A gồm Fe2O3, Al2O3, SiO2. Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp A, hóa chất cần chọn:

Xem đáp án » 31/03/2020 3,262

Câu 5:

Cho x mol Fe tác dụng với y mol HNO3 thu được khí NO và dung dịch chứa Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. Liên hệ giữa x và y là:

Xem đáp án » 31/03/2020 2,372

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »