Câu hỏi:

01/04/2020 653

Cho các phát biểu sau :

(1) Dãy các chất butan, propen, nhôm cacbua và natri axetat có thể trực tiếp điều chế CH4 (metan) bằng một phản ứng.

(2) Các dung dịch có cùng nồng độ mol CM, pH tăng dần trong dãy: KHSO4, CH3COOH, CH3COONa, NaOH.

(3) Nguyên tố X tạo hợp chất khí với hiđro là HX, vậy oxit cao nhất của X có công thức dạng X2O7.

(4) Dùng dung dịch brom để phân biệt anion CO32- và anion SO32- 

(5) Nước cứng có tác hại làm hao tổn chất giặt rửa tổng hợp.

(6) Ag là kim loại dẫn nhiệt tốt nhất, xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện.

Số phát biểu không đúng là :

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 01/04/2020 2,748

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

1.Ankin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

2.Chỉ có 1 ankin tác dụng với nước trong điều kiện thích họp tạo sản phẩm chính là anđehit.

3.Trong phản ứng thế của metan với khí clo theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm sinh ra có một ít etan.

4.Có 4 chất có cùng công thức phân tử C6H12 tác dụng với HBr tỉ lệ 1:1 tạo một sản phẩm duy nhất.

5.Tất cả các ankan đều nhẹ hơn nước.

6.Tách nước từ một ancol mạch cacbon không phân nhánh thu được tối đa 4 anken.

Số phát biểu sai là:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,916

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,570

Câu 4:

Trong các phát biểu sau :

(1)Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(2)Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

(3)Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lục phương.

(4)Các kim loại Na, Ba, Cr đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

(5)Kim loại Mg không tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.

(6)Cs là kim loại dễ nóng chảy nhất.

(7)Thêm HCl dư vào dung dịch Na2CrO4 thì dung dịch chuyển sang màu da cam.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 01/04/2020 1,431

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,006

Câu 6:

Trong các hỗn hợp sau: (1) 0,1 mol Fe và 0,1 mol Fe3O4; (2) 0,1 mol FeS và 0,1 mol CuS; (3) 0,1 mol Cu và 0,1 mol Fe3O4; (4) 0,02 mol Cu và 0,5 mol Fe(NO3)2; (5) 0,1 mol MgCO3 và 0,1 mol FeCO3. Những hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư là

Xem đáp án » 01/04/2020 942

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »