Câu hỏi:

22/08/2019 43,451

Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

Trả lời:

Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 mol , nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol ,nAgNO3 = 0,55.1 = 0,55 mol

Khi cho hỗn hợp kim loại gồm Al , Fe vào dung dịch AgNO3 thì Al sẽ phản ứng trước nếu Al hết sẽ đến Fe phản ứng , nếu AgNO3 dư sau phản ứng với Fe thì có phản ứng:

Ag+ + Fe2+ →  Ag + Fe3+

                   Al + 3AgNO3 à Al(NO3)3 + 3Ag                 (1)

Ban đầu       0,1     0,55  

Phản ứng     0,1     0,3                             0,3

Kết thúc      0        0,25                           0,3

Al hết   Tính theo Al   AgNO3 dư : 0,55 – 3.0,1 = 0,25 mol

                   Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag                (2)

Ban đầu       0,1     0,25            

Phản ứng     0,1     0,2               0,1               0,2

Kết thúc      0        0,05             0,1               0,2

      Sau phản ứng AgNO3 dư : 0,05 mol tiếp tục có phản ứng

                   Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag          (3)

Ban đầu       0,1               0,05  

Phản ứng     0,05             0,05                             0,1

Kết thúc      0,05             0                                  0,1

Từ (1) , (2) , (3) tổng số mol Ag = 0,3+ 0,2 + 0,05 = 0,55  mAg = 0,55.108 = 59,4 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Tính số mol HCl đã tham gia phản ứng.

Xem đáp án » 22/08/2019 55,514

Câu 2:

Cho 6,48 gam bột kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là:

Xem đáp án » 22/08/2019 18,582

Câu 3:

Điện phân dung dịch CuCl2, điện cực trơ bằng dòng điện 5A trong 45 phút 20 giây. Khối lượng kim loại sinh ra trên catot và thể tích khí sinh ra ở anot (ở đktc) lần lượt bằng:

Xem đáp án » 22/08/2019 15,326

Câu 4:

Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ với dòng điện có cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây thì khối lượng đồng và thể tích khí O2 sinh ra là:

Xem đáp án » 22/08/2019 13,240

Câu 5:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

Xem đáp án » 22/08/2019 10,636

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »