Câu hỏi:

22/08/2019 307

Đốt cháy hoàn toàn một este thu được một số mol CO2 và H2O theo tỉ lệ 1 : 1. Este đó thuộc loại nào sau đây?

Trả lời:

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 22/08/2019 16,231

Câu 2:

Công thức cấu tạo của hợp chất (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là

Xem đáp án » 22/08/2019 13,623

Câu 3:

Tên gọi của este có công thức cấu tạo CH3COOCH3

Xem đáp án » 22/08/2019 7,953

Câu 4:

Thủy phân hỗn hợp 2 este gồm metyl axetat và metyl fomat trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng ta thu được

Xem đáp án » 22/08/2019 5,665

Câu 5:

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH2CH3 có tên gọi là:

Xem đáp án » 22/08/2019 5,324

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 22/08/2019 3,175

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »