Câu hỏi:

01/04/2020 141

Cho các phát biểu sau:

(1) Dãy các chất vừa phản ứng được với HCl loãng và NaOH loãng là: Al, Al2O3, HCOOC-COONa, CH3COONH4, H2NCH2COOH, ZnO, Be, Na2HPO4.

2) Thành phần chủ yếu của khí mỏ dầu là metan (CH4), thành phần chủ yếu của foocmon là HCHO.

3) CHCl3, ClBrCHF3 dùng gây mê trong phẫu thuật, còn teflon dùng chất chống dính cho xoong chảo.

4) O3 là dạng thù hình của O2, trong nước, O3 tan nhiều hơn O2 và O3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2.

5) CO (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2 (k), khi tăng áp suất của hệ, thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

(6) Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa, còn bảo quản photpho trắng người ta thường ngâm chúng trong nước.

(7) Cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ 1:1 về số mol thì tổng số đồng phân cấu tạo có thể thu được là 6.

Số phát biểu không đúng là

Trả lời:

Chọn đáp án B

(1) Đúng.

(2) Sai. Foocmon là dung dịch chứa 37% tới 40% là HCHO có nghĩa thành phần chính của foocmon là nước.

(3) Đúng.Theo SGK lóp 11.

(4) Đúng.Theo SGK lớp 11.

(5) Sai. Vì số phân tử khí ở hai vế của phương trình bằng nhau nên áp suất không ảnh hường tới chuyển dịch cân bằng.

(6) Đúng theo SGK lớp 12 và 11.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 01/04/2020 2,759

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

1.Ankin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

2.Chỉ có 1 ankin tác dụng với nước trong điều kiện thích họp tạo sản phẩm chính là anđehit.

3.Trong phản ứng thế của metan với khí clo theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm sinh ra có một ít etan.

4.Có 4 chất có cùng công thức phân tử C6H12 tác dụng với HBr tỉ lệ 1:1 tạo một sản phẩm duy nhất.

5.Tất cả các ankan đều nhẹ hơn nước.

6.Tách nước từ một ancol mạch cacbon không phân nhánh thu được tối đa 4 anken.

Số phát biểu sai là:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,925

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,577

Câu 4:

Trong các phát biểu sau :

(1)Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(2)Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

(3)Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lục phương.

(4)Các kim loại Na, Ba, Cr đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

(5)Kim loại Mg không tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.

(6)Cs là kim loại dễ nóng chảy nhất.

(7)Thêm HCl dư vào dung dịch Na2CrO4 thì dung dịch chuyển sang màu da cam.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 01/04/2020 1,445

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 01/04/2020 1,014

Câu 6:

Trong các hỗn hợp sau: (1) 0,1 mol Fe và 0,1 mol Fe3O4; (2) 0,1 mol FeS và 0,1 mol CuS; (3) 0,1 mol Cu và 0,1 mol Fe3O4; (4) 0,02 mol Cu và 0,5 mol Fe(NO3)2; (5) 0,1 mol MgCO3 và 0,1 mol FeCO3. Những hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư là

Xem đáp án » 01/04/2020 947

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »