Câu hỏi:

25/08/2019 61,543

Nội dung nào không phản ánh đúng cơ sở dân đến sự ra đời sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Yêu cầu phát triển việc buôn bán với các tộc người khác không phải là cơ sở dân đến sự ra đời sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 96,303

Câu 2:

Tín ngưỡng phổ biến của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 42,689

Câu 3:

Nền văn hóa nào là tiền đề cho sự ra đời của quốc gia Văn Lang?

Xem đáp án » 25/08/2019 39,203

Câu 4:

Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 32,597

Câu 5:

Người đứng đầu các bộ ở Văn Lang – Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 25,512

Câu 6:

Nguồn lương thực chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 24,936

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »