Câu hỏi:

25/08/2019 32,614

Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là vua, quý tộc – dân tự do – nô tì.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 96,356

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng cơ sở dân đến sự ra đời sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

Xem đáp án » 25/08/2019 61,571

Câu 3:

Tín ngưỡng phổ biến của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 42,708

Câu 4:

Nền văn hóa nào là tiền đề cho sự ra đời của quốc gia Văn Lang?

Xem đáp án » 25/08/2019 39,228

Câu 5:

Người đứng đầu các bộ ở Văn Lang – Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 25,553

Câu 6:

Nguồn lương thực chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là

Xem đáp án » 25/08/2019 24,955

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »