Câu hỏi:

25/08/2019 40,760

Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt cổ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt cổ là ục thờ cúng tổ tiên và những người có công.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là

Xem đáp án » 25/08/2019 41,883

Câu 2:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là

Xem đáp án » 25/08/2019 37,975

Câu 3:

Thành tựu văn hóa nào của cư dân Champa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

Xem đáp án » 25/08/2019 28,571

Câu 4:

Nét tương đồng về văn hóa của các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam là

Xem đáp án » 25/08/2019 26,555

Câu 5:

Trên đất nước ta, quốc gia Lâm Ấp - Champa được hình thành ở khu vực

Xem đáp án » 25/08/2019 20,903

Câu 6:

Cơ sở hình thành nhà nước Lâm Ấp - Champa là

Xem đáp án » 25/08/2019 18,964

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »