Câu hỏi:

25/08/2019 28,565

Thành tựu văn hóa nào của cư dân Champa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Thánh địa Mỹ Sơn là thành tựu văn hóa nổi bật của cư dân Champa còn tồn tại đến ngày nay và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là

Xem đáp án » 25/08/2019 41,851

Câu 2:

Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt cổ là

Xem đáp án » 25/08/2019 40,745

Câu 3:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là

Xem đáp án » 25/08/2019 37,960

Câu 4:

Nét tương đồng về văn hóa của các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam là

Xem đáp án » 25/08/2019 26,550

Câu 5:

Trên đất nước ta, quốc gia Lâm Ấp - Champa được hình thành ở khu vực

Xem đáp án » 25/08/2019 20,887

Câu 6:

Cơ sở hình thành nhà nước Lâm Ấp - Champa là

Xem đáp án » 25/08/2019 18,958

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »