Câu hỏi:

26/08/2019 14,822

Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là nước Văn Lang.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh dưới triều đại nào?

Xem đáp án » 26/08/2019 57,178

Câu 2:

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là

Xem đáp án » 26/08/2019 28,238

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế Đại Việt trong các thế kỉ X – XV?

Xem đáp án » 26/08/2019 26,768

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam?

Xem đáp án » 26/08/2019 26,242

Câu 5:

Các triều đại phong kiến Việt Nam đề cao Nho giáo nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 26/08/2019 21,744

Câu 6:

Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh vào thế kỉ nào?

Xem đáp án » 26/08/2019 13,455

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »