Câu hỏi:

26/08/2019 26,242

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Văn minh Văn Lang - Âu Lạc là nền văn minh đầu tiên của nước ta, do đó phương án là nền văn minh thứ hai của người Việt là đáp án của câu hỏi.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh dưới triều đại nào?

Xem đáp án » 26/08/2019 57,178

Câu 2:

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là

Xem đáp án » 26/08/2019 28,238

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế Đại Việt trong các thế kỉ X – XV?

Xem đáp án » 26/08/2019 26,768

Câu 4:

Các triều đại phong kiến Việt Nam đề cao Nho giáo nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 26/08/2019 21,744

Câu 5:

Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là

Xem đáp án » 26/08/2019 14,821

Câu 6:

Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở nước ta được hoàn chỉnh vào thế kỉ nào?

Xem đáp án » 26/08/2019 13,455

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »