Câu hỏi:

09/04/2020 410

Hạt nhân càng bền vững khi có:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D.

Hạt nhân càng bền vững khi có năng lượng liên kết riêng càng lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r. Đồ thì biểu diễn hiệu suất H của nguồn điện như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị bằng:

Xem đáp án » 09/04/2020 21,492

Câu 2:

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu một đoạn mạch theo thời gian t như hình vẽ. Tần số của điện áp xoay chiều này bằng

Xem đáp án » 09/04/2020 13,126

Câu 3:

Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u=100cos100πtV thì cường độ qua đoạn mạch là i=2cos100πt+π3A. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch có giá trị là:

Xem đáp án » 09/04/2020 12,160

Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ampe kế chỉ 0,5A và r=10Ω, R1=R2=R3=40Ω, R4=30Ω,RA0 Nguồn điện có suất điện động là:

Xem đáp án » 09/04/2020 11,959

Câu 5:

Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm t1=0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường s và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,096J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3 chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2s nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc và thời điểm t3 bằng 0,064J. Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 4s nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm t4 bằng:

Xem đáp án » 09/04/2020 11,042

Câu 6:

Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng với phương trình vận tốc theo thời gian có dạng v=15-3tm/s;s. Quãng đường mà chất điểm đi được kể từ t = 0 đến khi v = 0 là:

Xem đáp án » 09/04/2020 10,716

Câu 7:

Với các quy ước thông thường trong sách giáo khoa, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt đất được tính bởi công thức:

Xem đáp án » 09/04/2020 10,660

Bình luận


Bình luận