Câu hỏi:

11/04/2020 4,005

Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Câu hỏi trong đề:   Giải bài tập Toán 5 kì 1 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1: 32; 105; 1000.

Xem đáp án » 11/04/2020 3,572

Câu 2:

Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

57; 25100; 9138; 6017; 851000

Xem đáp án » 11/04/2020 3,115

Câu 3:

Viết số thích hợp vào ô trống:

1=6.....

Xem đáp án » 11/04/2020 1,827

Câu 4:

Đọc các phân số:

57; 25100; 9138; 6017; 851000

Xem đáp án » 11/04/2020 1,813

Câu 5:

Viết số thích hợp vào ô trống:

0=....5

Xem đáp án » 11/04/2020 785

Bình luận


Bình luận