Câu hỏi:

11/04/2020 5,592

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1: 32; 105; 1000.

Câu hỏi trong đề:   Giải bài tập Toán 5 kì 1 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Xem đáp án » 11/04/2020 5,538

Câu 2:

Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

57; 25100; 9138; 6017; 851000

Xem đáp án » 11/04/2020 3,645

Câu 3:

Viết số thích hợp vào ô trống:

1=6.....

Xem đáp án » 11/04/2020 2,344

Câu 4:

Đọc các phân số:

57; 25100; 9138; 6017; 851000

Xem đáp án » 11/04/2020 2,264

Câu 5:

Viết số thích hợp vào ô trống:

0=....5

Xem đáp án » 11/04/2020 984

Bình luận


Bình luận