Câu hỏi:

28/08/2019 9,297

Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z, Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loạivà khí NO (sn phẩm khử duy nhất). Giá trị của t

Trả lời:

Đáp án C

Phản ứng điện phân:

Vì khi cho sắt vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp kim loại nên hỗn hp này gồm Ag và Fe dư.

Do đó dung dịch thu được ch chứa cation Fe2+AgNO3 chưa bị điện phân hết.

Gọi nAgNO3 b đin phân = x thì nAgNO3 chưa b đin phân = 0,15 - x

Dung dịch Y chứa x mol HNO3 và (0,15 - x)mol AgNO3

Áp dụng đnh luật bảo toàn mol electron, ta có:

 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dung dch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột Fe vào Y, sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của X là :

Xem đáp án » 28/08/2019 16,995

Câu 2:

Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cục trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X vào 200ml dung dịch NaOH ( nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết th tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 28/08/2019 8,711

Câu 3:

Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện là 10 A trong thi gian 268 giờ. Sau khi điện phân còn lại 100g dung dịch NaOH có nồng độ 24%. Nồng độ % của dd NaOH trước khí điện phân là:

Xem đáp án » 28/08/2019 8,303

Câu 4:

Sau một thời gian điện phân 200ml dung dịch CuSO4 với điện cực graphit, khối lượng của dung dịch giảm 8g. Đlàm kết tủa hết ion Cu2+ trong dd còn lại sau điện phân, cần dùng 100ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước khi điện phân là

Xem đáp án » 28/08/2019 6,226

Câu 5:

Người ta điều chế H2 và O2 bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,67A trong thời gian 40 giờ. Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng 100 gam và nồng độ NaOH là 6%. Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng k).

Xem đáp án » 28/08/2019 6,107

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »