Câu hỏi:

29/08/2019 5,698

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ: ở châu Phỉ cơ bản bị tan rã từ khi nào ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các dữ kiện sau:

1) Tướng Batixta tiến hành đảo chính, thiết lập chế độ độc tài “thân Mĩ” ở Cuba.

2) Quân dân Cuba đánh tan đội quân 1300 tên lính đánh thuê của Mĩ ở bãi biển Hirôn.

3) Chính phủ độc tài Batixta bị lật đổ.

4) Cuộc tấn công pháo đài Môncađa của 135 thanh niên yêu nước dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô.

5) Phiđen Catxtơrô cùng các đồng đội trở về Cuba trên con tàu “Granma” và mở đổ bộ lên tỉnh Ôrientê

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo trình tự tiến trình của cách mạng Cuba.

Xem đáp án » 29/08/2019 18,724

Câu 2:

Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ Latinh”?

Xem đáp án » 29/08/2019 16,167

Câu 3:

Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” vì có

Xem đáp án » 29/08/2019 14,983

Câu 4:

Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập (từ sau năm 1945) là

Xem đáp án » 29/08/2019 11,465

Câu 5:

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến khu vực này được mệnh danh là

Xem đáp án » 29/08/2019 8,049

Câu 6:

Một trong những điểm khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi với châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là về

Xem đáp án » 29/08/2019 5,368

Bình luận


Bình luận