Câu hỏi:

29/08/2019 18,728

Cho các dữ kiện sau:

1) Tướng Batixta tiến hành đảo chính, thiết lập chế độ độc tài “thân Mĩ” ở Cuba.

2) Quân dân Cuba đánh tan đội quân 1300 tên lính đánh thuê của Mĩ ở bãi biển Hirôn.

3) Chính phủ độc tài Batixta bị lật đổ.

4) Cuộc tấn công pháo đài Môncađa của 135 thanh niên yêu nước dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô.

5) Phiđen Catxtơrô cùng các đồng đội trở về Cuba trên con tàu “Granma” và mở đổ bộ lên tỉnh Ôrientê

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo trình tự tiến trình của cách mạng Cuba.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ Latinh”?

Xem đáp án » 29/08/2019 16,170

Câu 2:

Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” vì có

Xem đáp án » 29/08/2019 14,990

Câu 3:

Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập (từ sau năm 1945) là

Xem đáp án » 29/08/2019 11,475

Câu 4:

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến khu vực này được mệnh danh là

Xem đáp án » 29/08/2019 8,052

Câu 5:

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ: ở châu Phỉ cơ bản bị tan rã từ khi nào ?

Xem đáp án » 29/08/2019 5,703

Câu 6:

Một trong những điểm khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi với châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là về

Xem đáp án » 29/08/2019 5,369

Bình luận


Bình luận