Câu hỏi:

29/08/2019 5,507

Tháng 7/1969 diễn ra sự kiện nào trong lịch sử nước Mĩ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiêu bài mà Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác được đề ra trong chiến lược toàn cầu "Cam kết và mở rộng" là gì ?

Xem đáp án » 29/08/2019 20,662

Câu 2:

Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

Xem đáp án » 29/08/2019 14,748

Câu 3:

Năm 1948, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm khoảng bao nhiêu % sản lượng công nghiệp toàn thế giới?

Xem đáp án » 29/08/2019 14,741

Câu 4:

Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX), Mĩ coi trọng việc tăng cường

Xem đáp án » 29/08/2019 10,125

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Mĩ trong giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 29/08/2019 9,977

Câu 6:

Tổng thống nào của Mĩ phát động “chiến tranh lạnh” ?

Xem đáp án » 29/08/2019 9,682

Câu 7:

Trong những năm 1945 - 1973, tình hình kinh tế của Mĩ có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án » 29/08/2019 8,527

Bình luận


Bình luận