Câu hỏi:

18/04/2020 738

Cho hình bs 5. Hai đường thẳng Mz và Ny có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Câu hỏi trong đề:   Sách bài tập Toán 7 Tập 1 !!

Trả lời:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vẽ Ny’ là tia đối của tia Ny, Mz’ là tia đối của tia Mz. Khi đó, góc MNy’ kề bù với góc Mny, do đó ∠MNy' = 30°. Ta có: ∠tMz = ∠MNy' = 30º mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó, hai đường thẳng Ny và Mz là hai đường thẳng song song.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a // b (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

Xem đáp án » 18/04/2020 986

Câu 2:

Vẽ hai đương thẳng a và b sao cho a//b

Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b

Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b

Chú ý: có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí điểm M được chọn

Xem đáp án » 18/04/2020 653

Câu 3:

Cho hình bs 5. Hai đường thẳng Ny và Ox có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Xem đáp án » 18/04/2020 609

Câu 4:

Làm thế nào để nhận biết a // b?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b

b. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b

c. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

Xem đáp án » 18/04/2020 508

Câu 5:

Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc: ∠(D1 ) ; ∠(D2 ) ; ∠(D3 ) ; ∠(D3và giải thích cách tìm.

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Xem đáp án » 18/04/2020 379

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »