Câu hỏi:

20/04/2020 46,721

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

   A. Khoảng chân không

   B. Tường bê tông

   C. Nước biển

   D. Tầng khí quyển bao quanh trái đất.

Câu hỏi trong đề:   Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7 !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Âm không thể truyền trong môi trường chân không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao chân không không truyền được âm?

Xem đáp án » 20/04/2020 32,520

Câu 2:

Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?

   A. 1700m

   B.170m

   C.240m

   D.1360m

Xem đáp án » 20/04/2020 22,209

Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng?

   A. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn.

   B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong chất rắn.

   C. Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất khí.

   D. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn.

Xem đáp án » 20/04/2020 20,714

Câu 4:

Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi?

   A. Độ cao của âm

   B. Độ to của âm

   C. Biên độ của âm

   D. Cả A, B

Xem đáp án » 20/04/2020 19,809

Câu 5:

Kết luận nào sau đây sai?

   A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340km/s.

   B. vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5km/s.

   C. vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/s.

   D. vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400m/s.

Xem đáp án » 20/04/2020 13,406

Câu 6:

Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết khi có người đi đến bờ sông, cá ở trong sông lập tức "lẩn trốn ngay". Hãy giải thích tại sao?

Xem đáp án » 20/04/2020 9,110

Bình luận


Bình luận