Câu hỏi:

30/08/2019 8,158

Câu thanhg ngữ, tục ngữ nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức bản thân được hoàn thiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

"Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" khuyên ta phải quyết tâm. vững vàng, đừng ngã lòng khi gặp khó khăn, quyết tâm gắng sức giành thắng lợi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương án nào dưới đây không đúng khi bàn về tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 8,002

Câu 2:

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn về việc tự nhận thức bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,787

Câu 3:

Phương án nào dưới đây thể hiện mục đích của việc tự nhận thức bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,238

Câu 4:

Câu tục ngữ nào sau đây không thể hiện người biết tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 06/09/2020 5,400

Câu 5:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không nói về tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 5,096

Câu 6:

biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là

Xem đáp án » 06/09/2020 4,390

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »