Câu hỏi:

30/08/2019 7,977

Phương án nào dưới đây không đúng khi bàn về tự hoàn thiện bản thân?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Việc riêng của mỗi cá nhân nên không can thiệp không đúng khi bàn về tự hoàn thiện bản thân, mà đôi khi chúng ta vẫn cần có sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu thanhg ngữ, tục ngữ nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức bản thân được hoàn thiện?

Xem đáp án » 30/08/2019 8,115

Câu 2:

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn về việc tự nhận thức bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,768

Câu 3:

Phương án nào dưới đây thể hiện mục đích của việc tự nhận thức bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 7,222

Câu 4:

Câu tục ngữ nào sau đây không thể hiện người biết tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 06/09/2020 5,381

Câu 5:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không nói về tự hoàn thiện bản thân?

Xem đáp án » 30/08/2019 5,084

Câu 6:

Tự nhận thức bản thân để hiểu đúng về mình, đưa ra những quyết định đúng đắn là một

Xem đáp án » 06/09/2020 4,363

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »