Câu hỏi:

03/09/2019 1,149

Cao su lưu hóa chứa khoảng 2% lưu huỳnh. Cứ k mắt xích isopren có một cấu nối đisunfua -S-S-. Biết rằng lưu huỳnh đã thay thế cho hiđro ở nhóm metylen trong nhóm cao su. Giá trị của k là

Trả lời:

Bài tập này tuy đơn giản nhưng nếu không hiểu rõ bản chất sẽ dẫn tới đáp án sai. Theo đề bài, hai lưu huỳnh thay thế cho hai hiđro ở nhóm metylen:

Đáp án C.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu đốt cháy hết m(g) PE cần 6720 lít oxi (đktc). Giá trị m và hệ số trùng hợp polime lần lượt là ?

Xem đáp án » 03/09/2019 9,281

Câu 2:

Đem trùng hợp 5,2g stiren, hỗn hợp sau phản ứng cho các dụng với l00ml dung dịch brom 0,15M sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 0,635g Iot. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là?

Xem đáp án » 03/09/2019 6,342

Câu 3:

Khối lượng của một đoạn tơ nilon- 7 là 17272 đvC và của một đoạn tơ capron là 25312 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn tơ capron và nilon- 7 nói trên là.

Xem đáp án » 03/09/2019 5,112

Câu 4:

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta -1,3- đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna- N chứa 15,73% nitơ. Tỉ lệ số mol buta -1,3- đien và acrilonitrin trong loại cao su đó là

Xem đáp án » 03/09/2019 4,845

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng cao su buna- N với lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ mol mỗi loại monome trong loại tơ đã cho là.

Xem đáp án » 03/09/2019 4,581

Câu 6:

Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren thu được một loại polime là cao su buna- S. Đem đốt m gam mẫu cao su này ta nhận thấy thể tích O2 cần dùng bằng 1,35 lần thể tích CO2 sinh ra (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). 42,88 gam mẫu cao su này làm mất màu bao nhiêu gam brom?

Xem đáp án » 03/09/2019 4,545

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »