Câu hỏi:

06/09/2019 436

Hòa tan hết 0,03 mol một Oxit FexOy vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,01 mol một oxit của nitơ (sản phẩm khử duy nhất) có công thức NzOt. Mối quan hệ của x, y, z, t là:

Trả lời:

Đáp án D:

 

Bảo toàn mol electron

 

Nhận xét: Một số bài dạng này chúng ta nên thay số trực tiếp rồi ghép đáp án làm sẽ nhanh hơn và không bị nhầm lẫn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 61,2g hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Saukhi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,361 NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4g kim loại. Cô cạn dung dịch Y thu được m g muối khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 06/09/2019 20,996

Câu 2:

Đốt cháy hỗn hợp gồm l,92g Mg và 4,48g Fe với hỗn hợp khí X gồm O2và Cl2. Sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua ( không còn khí dư). Hòa tan Y bằng 120ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ) thu được dung dịch Z.. Cho AgNO3 (dư) vào Zthu được 56,69g kết tủa. Phần trăm thể tích khí Cl2 trong hỗn hợp X là.

Xem đáp án » 06/09/2019 6,973

Câu 3:

Cho phương trình phản ứng:

Mg+HNO3MgNO33+NO+NO2+H2O

Tỉ khối của hỗn hợp NO và N2O so với H2 là 19,2. T lệ phân tử bị khử và bị oxi hóa trong phản ứng trên là:

Xem đáp án » 06/09/2019 5,243

Câu 4:

Nung nóng hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 lít khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 06/09/2019 5,039

Câu 5:

Nhiệt phân 50,56g KMnO4 sau một thi gian thu được 46,72 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg,Fe thu được hỗn hợp Y nặng 13,04gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 1,344 lít SO2 (đktc).Hi % khối lượng Mg trong X là:

Xem đáp án » 06/09/2019 4,371

Câu 6:

Dn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, Al2O3và ZnO đun nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Cho Y lội chậm qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc phản ứng thu được 49,25g kết tủa. Cho toàn bộ X phản ứng vói lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng, kết thúc phản ứng thu được V lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất,đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 06/09/2019 2,064

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »