Câu hỏi:

30/04/2020 257

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

Xem đáp án » 30/04/2020 60,404

Câu 2:

X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

Xem đáp án » 30/04/2020 20,040

Câu 3:

Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là:

Xem đáp án » 30/04/2020 17,237

Câu 4:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Xem đáp án » 30/04/2020 11,893

Câu 5:

Trộn 300 ml dung dịch NaNO2 2M với 200 ml dung dịch NH4Cl 2M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí thu được ở đktc là

Xem đáp án » 30/04/2020 9,612

Câu 6:

Cho 100 gam dung dịch NH4HSO4 11,5% vào 100 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68% và đun nhẹ. Thể tích khí (đktc) và khối lượng kết tủa thu được là (giả sử toàn bộ khí sinh ra thoát ra khỏi dung dịch)

Xem đáp án » 30/04/2020 8,784

Câu 7:

Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N2H2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

Xem đáp án » 30/04/2020 8,112

Bình luận


Bình luận