16 câu trắc nghiệm amoniac và muối amoni cực hay

  • 2350 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính bazơ của NH3 do

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

Xem đáp án

Đáp án A

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.


Câu 3:

Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ?

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tắc chung:

- Chất làm khô là chất có khả năng hút ẩm mạnh.
- Chất làm khô không tác dụng, không hòa tan với khí (cả khi có nước)
- Trong quá trình làm khô khí thì không giải phóng khi khác.

→ Chất có thể làm khô NH3 là NaOH rắn.


Câu 4:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Xem đáp án

Đáp án D

2NH3+2Na2NaNH2+H2

Số oxi hóa của H giảm từ +1 xuống 0 nên NH3 là chất oxi hóa

 


Câu 5:

Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

Xem đáp án

Đáp án C

Muối được làm bột nở trong thực phẩm là NH4HCO3


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận