Câu hỏi:

01/05/2020 33,685

Magie photphua có công thức là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Magie photphua có công thức là:Mg3P2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:

Xem đáp án » 01/05/2020 15,386

Câu 2:

Nung 1000gam loại quặng photphorit chứa Ca3PO42 hàm lượng 77,5% với C và SiO2 đều lấy dư ở 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P thu được là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,416

Câu 3:

Đốt cháy một lượng photpho (có khối lượng lớn hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, lấy sản phẩm cho vào 75 gam dung dịch NaOH 8% rồi làm khô thu được m gam cặn khan X, trong đó có 7,1 gam Na2HPO4. Giá trị của m là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,243

Câu 4:

Trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng thu được 2 muối PCl3 và PCl5 có tỉ lệ mol 1 : 2 hạ nhiệt độ trong bình về 0°C, áp suất khí trong bình giảm còn 0,35 atm. Giá trị của a là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,690

Câu 5:

Tìm phương trình hóa học viết sai

Xem đáp án » 01/05/2020 6,416

Câu 6:

Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:

Xem đáp án » 01/05/2020 4,881

Bình luận


Bình luận