15 câu trắc nghiệm Photpho cực hay

  • 2018 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm phương trình hóa học viết sai

Xem đáp án

Đáp án D

Tìm phương trình hóa học viết sai PCl3+3H2O2H3PO4


Câu 3:

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc


Câu 4:

Thành phần chính của quặng apatit là 

Xem đáp án

Đáp án C

Thành phần chính của quặng apatit là 3CaPO42.CaF2


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

B sai vì photpho có thể tồn tại ở nhiều dạng thù hình khác nhau nhưng quan trọng nhất là photpho trắng và photpho đỏ


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận