Câu hỏi:

01/05/2020 385

Cho photpho tác dụng với các chất sau : Ca, O2, Cl2, KClO3, HNO3H2SO4đặc, nóng. Photpho tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

P tác dụng được với cả 6 chất trên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Magie photphua có công thức là:

Xem đáp án » 01/05/2020 36,761

Câu 2:

Khi cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:

Xem đáp án » 01/05/2020 16,104

Câu 3:

Nung 1000gam loại quặng photphorit chứa Ca3PO42 hàm lượng 77,5% với C và SiO2 đều lấy dư ở 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P thu được là

Xem đáp án » 01/05/2020 8,037

Câu 4:

Đốt cháy một lượng photpho (có khối lượng lớn hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, lấy sản phẩm cho vào 75 gam dung dịch NaOH 8% rồi làm khô thu được m gam cặn khan X, trong đó có 7,1 gam Na2HPO4. Giá trị của m là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,976

Câu 5:

Trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng thu được 2 muối PCl3 và PCl5 có tỉ lệ mol 1 : 2 hạ nhiệt độ trong bình về 0°C, áp suất khí trong bình giảm còn 0,35 atm. Giá trị của a là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,452

Câu 6:

Tìm phương trình hóa học viết sai

Xem đáp án » 01/05/2020 6,870

Câu 7:

Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:

Xem đáp án » 01/05/2020 5,452

Bình luận


Bình luận