Câu hỏi:

01/05/2020 2,131

Thành phần chính của quặng photphorit là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Thành phần chính của quặng photphorit là Ca3PO42

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ?

Xem đáp án » 01/05/2020 11,293

Câu 2:

Cho dãy biến hóa sau :

Ca3PO42+H2PO4H3PO4+Ca3PO4CaH2PO42

Biết hiệu suất 70% khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 467 gam CaH2PO42 theo sơ đồ biến hóa trên là

Xem đáp án » 01/05/2020 9,455

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là

Xem đáp án » 01/05/2020 8,829

Câu 4:

Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. Các chất tan có trong dung dịch X là

Xem đáp án » 01/05/2020 7,359

Câu 5:

Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :

H3PO4XYZ

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,713

Câu 6:

Cho các chất sau : NaOH, H3PO4, NaH2PO4,Na2HPO4,Na3PO4. Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là

Xem đáp án » 01/05/2020 6,345

Câu 7:

Cho sơ đồ sau :

HCl+muoi X H3PO4+NaCl

Hãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa mãn.

Xem đáp án » 01/05/2020 5,702

Bình luận


Bình luận