Câu hỏi:

01/05/2020 928

Thành phần chính của quặng photphorit là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Thành phần chính của quặng photphorit là Ca3PO42

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là

Xem đáp án » 01/05/2020 5,456

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ?

Xem đáp án » 01/05/2020 5,453

Câu 3:

Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. Các chất tan có trong dung dịch X là

Xem đáp án » 01/05/2020 4,461

Câu 4:

Cho dãy biến hóa sau :

Ca3PO42+H2PO4H3PO4+Ca3PO4CaH2PO42

Biết hiệu suất 70% khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 467 gam CaH2PO42 theo sơ đồ biến hóa trên là

Xem đáp án » 01/05/2020 4,360

Câu 5:

Cho các chất sau : NaOH, H3PO4, NaH2PO4,Na2HPO4,Na3PO4. Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là

Xem đáp án » 01/05/2020 4,106

Câu 6:

Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :

H3PO4XYZ

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án » 01/05/2020 3,623

Câu 7:

Cho sơ đồ sau :

HCl+muoi X H3PO4+NaCl

Hãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa mãn.

Xem đáp án » 01/05/2020 3,285

Bình luận


Bình luận