16 câu trắc nghiệm Axit photphoric và muối photphat cực hay

  • 1938 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :

H3PO4XYZ

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Thành phần chính của quặng photphorit là

Xem đáp án

Đáp án D

Thành phần chính của quặng photphorit là Ca3PO42


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án A

Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3PO42. CaF2


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận