Câu hỏi:

01/05/2020 3,241

Số đồng phân axit ứng với công thức C4H8O2 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit oxalic có vị chua của

Xem đáp án » 01/05/2020 13,769

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z = y – x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2 . Tên gọi của E là

Xem đáp án » 01/05/2020 13,366

Câu 3:

Dung dịch axit axetic không phản ứng được với

Xem đáp án » 01/05/2020 13,355

Câu 4:

Axit malonic có công thức là

Xem đáp án » 01/05/2020 11,213

Câu 5:

Dãy  gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là

Xem đáp án » 01/05/2020 9,729

Câu 6:

Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

(1) Lên men giấm bằng ancol etylic.

(2) Oxi hóa không hoàn toàn anđehit axetic.

(3) Oxi hóa không hoàn toàn butan.

(4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit.

Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo axit axetic là

Xem đáp án » 01/05/2020 9,296

Câu 7:

Axit acrylic (CH2=CH-COOH) không có khả năng phản ứng với dung dịch

Xem đáp án » 01/05/2020 6,392

Bình luận


Bình luận