Câu hỏi:

10/09/2019 46,605

Những khoáng sản quan trọng nhất của châu Á là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D. 

Giải thích: Các khoáng sản tiêu biểu của châu Á: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm và các kim loại màu như đồng, thiếc… (trang 6, SGK Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?

Xem đáp án » 10/09/2019 182,466

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á?

Xem đáp án » 10/09/2019 152,063

Câu 3:

Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?

Xem đáp án » 10/09/2019 150,038

Câu 4:

Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á?

Xem đáp án » 10/09/2019 120,800

Câu 5:

Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?

Xem đáp án » 10/09/2019 99,132

Câu 6:

Châu Á có diện tích đứng thứ bao nhiêu trong các châu lục trên thế giới?

Xem đáp án » 10/09/2019 96,357

Câu 7:

Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là

Xem đáp án » 10/09/2019 95,834

Bình luận


Bình luận