Câu hỏi:

03/05/2020 990

Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

Xem đáp án » 03/05/2020 40,050

Câu 2:

Cho biết 4 gam một ankin X có thể làm mất tối đa 200ml dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 03/05/2020 24,428

Câu 3:

Chất X có công thức: CH3-CHCH3-CCH. Tên thay thế của X là

Xem đáp án » 03/05/2020 20,258

Câu 4:

Nhiệt phân metan ở 1500°C trong thời gian rất ngắn, toàn bộ khí sau phản ứng cho qua dung dịch AgNO3dư trong amoniac thì thu được 24,0 gam kết tủa. Khí thoát ra được đốt cháy hoàn toàn thì thu được 9,0 gam H2O. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân? 

Xem đáp án » 03/05/2020 16,330

Câu 5:

Cho các chất sau: axetilen (1) ; propin (2);  but-1-in (3) ; but-2-in (4);  but-1-en-3-in (5) ; buta-1,3-điin (6). Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa? 

Xem đáp án » 03/05/2020 14,877

Câu 6:

Hiđro hoá hoàn toàn ankin X (xt Pd,PbCO3) thu được anken Y có CTPT là C5H10. Vậy Y không thể là anken nào sau đây? 

Xem đáp án » 11/01/2021 8,302

Câu 7:

Để tách riêng rẽ etilen và axetilen, các hoá chất cần sử dụng là: 

Xem đáp án » 03/05/2020 7,016

Bình luận


Bình luận