Câu hỏi:

06/05/2020 6,367

Chùm sáng…………. gồm các tia sáng…….. trên đường truyền của chúng. Chọn các cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chùm sáng hội tụ ⇒ giao nhau ⇒ Đáp án B sai

Chùm sáng phân kỳ ⇒ loe rộng ra ⇒ Đáp án A sai

Chùm sáng song song ⇒ không giao nhau ⇒ Đáp án D sai

Vậy đáp án đúng là C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chùm sáng nào ở hình vẽ dưới đây là chùm sáng hội tụ?

Xem đáp án » 06/05/2020 31,896

Câu 2:

Chọn một phát biểu không đúng về đường truyền của tia sáng:

Xem đáp án » 06/05/2020 31,441

Câu 3:

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

Xem đáp án » 30/07/2020 30,985

Câu 4:

Chiếu một chùm ánh sáng hẹp vào mặt một tấm gỗ phẳng. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

Xem đáp án » 06/05/2020 24,843

Câu 5:

Trường hợp nào sau đây không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

Xem đáp án » 30/07/2020 18,591

Câu 6:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 06/05/2020 11,185

Câu 7:

Chùm sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:

Xem đáp án » 30/07/2020 9,463

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK