Câu hỏi:

07/05/2020 21,095

Chọn phát biểu đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đơn vị của tần số là Héc (Hz) ⇒ Đáp án B và C sai.

- Tần số là số dao động thực hiện được trong 1 giây ⇒ Đáp án A sai, đáp án D đúng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc thực hiện 20 dao động trong 10 giây. Tần số dao động của con lắc này là:

Xem đáp án » 07/05/2020 42,811

Câu 2:

Tần số dao động càng cao thì

Xem đáp án » 07/05/2020 32,019

Câu 3:

Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất trong số các dao động sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2020 28,304

Câu 4:

Khi điều chỉnh dây đàn thì tần số phát ra sẽ thay đổi. Dây đàn càng căng thì âm phát ra càng

Xem đáp án » 07/05/2020 24,812

Câu 5:

Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz. Thời gian để vật thực hiện được 200 dao động là

Xem đáp án » 07/05/2020 17,823

Câu 6:

Một vật dao động với tần số 50Hz, vậy số dao động của vật trong 5 giây sẽ là:

Xem đáp án » 07/05/2020 17,004

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK