Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 11 (có đáp án): Độ cao của âm

  • 3230 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi gõ vào mặt trống thì mặt trống rung động phát ra âm thanh. Nhưng khi cho con lắc dao động thì không nghe thấy âm thanh. Có người giải thích như sau, chọn câu giải thích đúng?

Xem đáp án

Chọn B

Khi cho con lắc dao động thì không nghe thấy âm thanh vì con lắc là nguồn phát ra âm thanh nhưng tần số nhỏ (hạ âm) nên tai người không nghe được.


Câu 2:

Tần số dao động càng cao thì

Xem đáp án

Tần số dao động càng cao thì âm nghe càng cao (tức là càng bổng).

Chọn D


Câu 3:

Một con lắc thực hiện 20 dao động trong 10 giây. Tần số dao động của con lắc này là:

Xem đáp án

Tần số dao động của con lắc là:

ADCT: Vật Lí lớp 7 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án

Chọn A


Câu 4:

Kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Tai người nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20Hz đến 20000Hz ⇒ Tai người không nghe được hạ âm và siêu âm.

Chọn A


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án

- Đơn vị của tần số là Héc (Hz) ⇒ Đáp án B và C sai.

- Tần số là số dao động thực hiện được trong 1 giây ⇒ Đáp án A sai, đáp án D đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận