Câu hỏi:

07/05/2020 12,495

Kết luận nào sau đây là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tai người nghe được âm có tần số trong khoảng từ 20Hz đến 20000Hz ⇒ Tai người không nghe được hạ âm và siêu âm.

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc thực hiện 20 dao động trong 10 giây. Tần số dao động của con lắc này là:

Xem đáp án » 07/05/2020 42,869

Câu 2:

Tần số dao động càng cao thì

Xem đáp án » 07/05/2020 32,026

Câu 3:

Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất trong số các dao động sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2020 28,319

Câu 4:

Khi điều chỉnh dây đàn thì tần số phát ra sẽ thay đổi. Dây đàn càng căng thì âm phát ra càng

Xem đáp án » 07/05/2020 24,819

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án » 07/05/2020 21,123

Câu 6:

Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz. Thời gian để vật thực hiện được 200 dao động là

Xem đáp án » 07/05/2020 17,835

Câu 7:

Một vật dao động với tần số 50Hz, vậy số dao động của vật trong 5 giây sẽ là:

Xem đáp án » 07/05/2020 17,034

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK