Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 17 (có đáp án): Sự nhiễm điện do cọ xát

  • 5939 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng

Xem đáp án

Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác ⇒ Đáp án B


Câu 2:

Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách

Xem đáp án

Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách cọ xát vật ⇒ Đáp án A


Câu 3:

Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:

Xem đáp án

Nguyên nhân nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra là vì khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra ⇒ Đáp án D


Câu 4:

Vào những ngày như thế nào thì các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát thực hiện dễ thành công?

Xem đáp án

Vào những ngày hanh khô, rất ít hơi nước trong không khí thì các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát thực hiện dễ thành công ⇒ Đáp án B


Câu 5:

Trong các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát, vai trò (tác dụng) của các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp, bút thử điện là:

Xem đáp án

Vai trò (tác dụng) của các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp, bút thử điện là những vật “thử”, qua biểu hiện của chúng mà ta xác định được một vật có nhiễm điện hay không ⇒ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

60%

40%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nga Nguyen

A

1 năm trước

An Võ

L

1 năm trước

Lê Đức Huy

1 năm trước

HACKER

N

1 năm trước

Nguyen Thanh Hang

Bình luận


Bình luận

HACKER
20:56 - 21/03/2022

câu C là sai

HACKER
20:56 - 21/03/2022

đúng