Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế

  • 2474 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

Xem đáp án

Câu sai: Hiệu điện thế của cực dương nguồn điện hay của một điểm nào đó trên mạch điện ⇒ Đáp án D


Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở.

Xem đáp án

Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở:

Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện ⇒ Đáp án A


Câu 3:

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Do ĐCNN của vôn kế là 0,2 chỉ có 1 thừa số sau dấu phẩy mà 5,8 là bội của 0,2

⇒ Đáp án B


Câu 4:

Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng ?

Xem đáp án

Vôn kế ở sơ đồ b mắc đúng ⇒ Đáp án B


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem đáp án

Ampe là đơn vị của cường độ dòng điện ⇒ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Thịnh
11:25 - 02/04/2022

đề sai câu 18

Lê Thịnh
11:25 - 02/04/2022

đề sai câu 18

Hoàng Thái Võ
16:18 - 18/04/2022

Đáp an câu này sai đơn vị hiệu điện thế chứ đâu phải cường độ dòng điện