Câu hỏi:

15/03/2022 303

Điều nào đúng khi nói về điều kiện để có dòng điện trong một vật dẫn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích: Muốn có dòng điện chạy qua một vật dẫn cần phải có một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 6,231

Câu 2:

Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng ?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,120

Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 09/05/2020 5,507

Câu 4:

Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

Xem đáp án » 09/05/2020 4,363

Câu 5:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

Xem đáp án » 09/05/2020 4,352

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,807

Câu 7:

Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,081

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK